Visa du lịch

Thủ tục cần thiết để xin visa du lịch

A – VISA CHÂU ÂU: Hồ sơ bao gồm: – Hộ chiếu có chữ ký của quí khách và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có). – 3 tấm ảnh 4cm x 6cm, nền trắng (chụp trong vòng 6 tháng trở lại). – Bản sao rõ ràng từng trang sổ